ISO - VCA

Erkend Leerbedrijf

Kleine weg-en waterbouw

Kleine Weg- en Waterbouw - Kwaliteit is een keuze

Graafschade preventie

Vergroot de foto

Kleine Weg- en Waterbouw richt zich bij projecten op de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION). In de voorbereiding op de werken is het van het allergrootste belang dat de ondergrondse infrastructuur in kaart wordt gebracht. Om die reden is het belangrijk dat Kleine al in het beginstadium bij u aan tafel plaats neemt om deze wet na te leven. 

Recente voorbeelden geven eens te meer aan dat de graafschade preventie alle aandacht verdient. Door het inzetten van een grondradar wordt middels radiodetectie de gehele werkplek in kaart gebracht. Kleine biedt op deze wijze haar opdrachtgevers een grote meerwaarde.