ISO - VCA

Erkend Leerbedrijf

Kleine weg-en waterbouw

Kleine Weg- en Waterbouw - Kwaliteit is een keuze

BRL 7000 certificaat voor Kleine weg en waterbouw

 Kleine weg en waterbouw is trots dat het BRL 7000 certificaat is behaald. Deze certificering geeft vele mogelijkheden op het gebied van uitvoeren van (water)bodemsaneringen. Voor Kleine geldt Protocol 7001 en 7004. Daar waar u werkzaamheden heeft waarbij dergelijke certificaten vereist zijn is Kleine uw partner. Kwaliteit is een keuze.

Bron KIWA:


SIKB 7000 Uitvoeren van (water-) bodemsaneringen

BRL SIKB 7000 beschrijft de werkwijze bij de uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem conform de  Wm, Wbb, Waterwet en BUS. Protocol 7001: Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden. Protocol 7002: Uitvoering van landbodemsaneringen met in-situ methoden. Protocol 7003: Uitvoering van waterbodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem. Protocol 7004: Tijdelijk uitplaatsen van grond.