Met een bewust oog voor onze maatschappij
People, Planet, Profit

Bewust en veilig

HET MANAGEMENTSYSTEEM

Ons managementsysteem is gecertificeerd volgens diverse normen, te weten:

CertificatieschemaOnderwerpGeldig totDownload
1 NEN-EN-ISO9001:2015Kwaliteit09-05-2023ISO 9001:2015
2 VGM beheerssysteemcertificaat VCA**2017/6.0Veiligheid09-05-2023VCA**
3 BRL SIKB 7000, SIKB-protocol 7001 en 7004Bodemsanering15-07-2023BRL SIKB
4 VIHB Handel & RecyclingVervoer en inzameling afvalstoffenonbepaaldNIWO-VIHB
5 CO2 prestatieladder, niveau 3Emissie reductie25-01-2026CO2 prestatieladder

downloads

Overeenkomst G-rekening

Verklaring betalingsgedrag

Uittrekstel Kamer van Koophandel

Erkend leerbedrijf Volandis

KWALITEIT

Kwaliteit is een keuze!

Ons gecertificeerde kwaliteit managementsysteem conform ISO 9001 draagt de slogan “Kwaliteit is een keuze” en is de maatstaf voor eerlijkheid, integriteit, betrouwbaarheid en transparantie. Onze diensten voldoen aan de behoeften, eisen, wensen en specificaties van klanten, maar ook andere belanghebbenden en borgt continue verbetering van kwaliteit.

VEILIGHEID

Ons gecertificeerde veiligheidsmanagementsysteem conform VCA** zorgt ervoor dat we veilig- en milieubewust zijn en de gevaren om ons heen kunnen herkennen en beperken. Veiligheidsrisico’s en het aantal incidenten en/of (bijna)ongevallen worden zoveel mogelijk beperkt. We voldoen aan alle veiligheidseisen en onze werknemers zijn op de hoogte van de veiligheidsregelgeving. We spreken elkaar aan op ieders veiligheidshouding en gedrag, zodat veiligheid van onze eigen mensen, inhuurkrachten onderaannemers en de omgeving gegarandeerd is.
Onze mensen zijn goed opgeleid om zorg te dragen voor klantgerichte dienstverlening. Naast hun vakspecifieke opleidingen beschikt een ieder over een geldig diploma ‘VCA-Basis’ of ‘VCA voor Operationeel Leidinggevenden’.

Veiligheid is één van de kwaliteitsaspecten is binnen onze organisatie. Daarom zijn wij druk doende met het behalen van de Veiligheidsladder / Safety Culture Ladder om zo continu focus te houden op ons veiligheidsbewustzijn.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Kleine Weg- en Waterbouw staat voor maatschappelijk verantwoord en veilig ondernemen. Binnen ons bedrijf is er aandacht voor milieu, duurzaamheid, de mens en maatschappelijke vraagstukken. We blijven continue zoeken naar mogelijkheden, innovaties en initiatieven.

Kleine Weg- en Waterbouw hoopt eind van het jaar 2022 gecertificeerd te zijn op niveau 3 van de CO2-prestatieladder. Door de aard van onze werkzaamheden leggen onze activiteiten een groot milieubeslag op de CO2-uitstoot. Onze projecten kunnen vaak alleen worden gerealiseerd met zware machines die veel brandstof verbruiken. Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor de veiligheid, gezondheid en privacy van onze medewerkers, alsmede onze verantwoordelijkheden voor een goed leefmilieu.
De maatregelen die hiervoor getroffen worden betreft onder andere de overstap naar groene energie, de aanschaf van milieuvriendelijke en emissiearme en elektrisch aangedreven machines en het bewust maken van medewerkers over hun rijgedrag en tankgedrag.

www.skao.nl

Beslissing actieve deelname aan een initiatief 2022

Emissie inventaris 2021

Maatregelen ter vermindering CO2 emissies 2022

Verantwoording reductie doelstellingen 2021 en 1ste helft 2022

Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem

Tijdens het uitvoeren van bodemsaneringen waarborgen wij de kwaliteit en veiligheid van de sanering door het opstellen van saneringsdoelstellingen en het naleven van het certificatieschema BRL SIKB 7000.

Voor specialistisch werk zoals het werken in of met verontreinigde grond en asbestherkenning hebben wij bevoegde medewerkers, in het bezit van een geldig R-DLP (Registratie Deskundig Leidinggevende Projecten Verontreinigde Grond) certificaat.