Met een bewust oog voor onze maatschappij
People, Planet, Profit

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Kleine Weg- en Waterbouw staat voor maatschappelijk verantwoord en veilig ondernemen. Binnen ons bedrijf is er aandacht voor milieu, duurzaamheid, de mens en maatschappelijke vraagstukken. We blijven continue zoeken naar mogelijkheden, innovaties en initiatieven.

Kleine Weg- en Waterbouw hoopt eind van het jaar 2021 gecertificeerd te zijn op niveau 3 van de CO2-prestatieladder. Door de aard van onze werkzaamheden leggen onze activiteiten een groot milieubeslag op de CO2-uitstoot. Onze projecten kunnen vaak alleen worden gerealiseerd met zware machines die veel brandstof verbruiken. Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor de veiligheid, gezondheid en privacy van onze medewerkers, alsmede onze verantwoordelijkheden voor een goed leefmilieu.
De maatregelen die hiervoor getroffen worden betreft onder andere de overstap naar groene energie, de aanschaf van milieuvriendelijke en emissiearme en elektrisch aangedreven machines en het bewust maken van medewerkers over hun rijgedrag en tankgedrag.

Doelstellingen, certificaten en kennis

Tijdens het uitvoeren van bodemsaneringen waarborgen wij de kwaliteit en veiligheid van de sanering door het opstellen van saneringsdoelstellingen en het naleven van het certificatieschema BRL SIKB 7000.

Voor specialistisch werk zoals het werken in of met verontreinigde grond en asbestherkenning hebben wij bevoegde medewerkers, in het bezit van een geldig R-DLP (Registratie Deskundig Leidinggevende Projecten Verontreinigde Grond) certificaat.