Met een bewust oog voor veiligheid!

Veiligheid

Ons gecertificeerde veiligheidsmanagementsysteem conform VCA** zorgt ervoor dat we veilig- en milieubewust zijn en de gevaren om ons heen kunnen herkennen en beperken. Veiligheidsrisico’s en het aantal incidenten en/of (bijna)ongevallen worden zoveel mogelijk beperkt. We voldoen aan alle veiligheidseisen en onze werknemers zijn op de hoogte van de veiligheidsregelgeving. We spreken elkaar aan op ieders veiligheidshouding en gedrag, zodat veiligheid van onze eigen mensen, inhuurkrachten onderaannemers en de omgeving gegarandeerd is.
Onze mensen zijn goed opgeleid om zorg te dragen voor klantgerichte dienstverlening. Naast hun vakspecifieke opleidingen beschikt een ieder over een geldig diploma ‘VCA-Basis’ of ‘VCA voor Operationeel Leidinggevenden’.

Veiligheid is één van de kwaliteitsaspecten is binnen onze organisatie. Daarom zijn wij druk doende met het behalen van de Veiligheidsladder / Safety Culture Ladder om zo continu focus te houden op ons veiligheidsbewustzijn.