Het uitvoeren van (water)bodemsaneringen en calamiteiten

(water) Bodemsaneringen

De verschillende vormen van bodemverontreiniging, de verschillende oorzaken en het grote aantal procedures voor meldingen en onderzoek maakt bodemsanering tot een moeilijke materie. Kleine Weg- en Waterbouw kan het gehele voortraject voor u regelen. Denk hierbij aan het opstellen van een saneringsplan en het aanvragen van goedkeuring door de overheid en het regelen van de noodzakelijke meldingen.

de uitvoering

Tijdens het uitvoeren van bodemsaneringen waarborgen wij de kwaliteit en veiligheid van de sanering door het bewaken van de saneringsdoelstellingen en het naleven van het certificatieschema BRL SIKB 7000.
Onze bevoegde medewerkers voor dit specialistische werk zijn in het bezit van een geldig R-DLP (Registratie Deskundig Leidinggevende Projecten Verontreinigde Grond) certificaat en een certificaat asbestherkenning.

Na afloop

Kleine Weg- en Waterbouw stelt na afloop van de sanering een opleverdossier op. Dit dossier wordt overhandigd aan de opdrachtgever.

calamiteiten

Er kunnen verontreinigingen op of in de bodem ontstaan als gevolg van een calamiteit. Denk hierbij aan een lekgeslagen olietank van een verongelukt voertuig of een defecte hydrauliekslang aan werkvoertuig. Als direct handelen noodzakelijk is, kunt u bij de 24-uurs calamiteitendienst van Kleine Weg- en Waterbouw terecht. Hierbij wordt intensief overleg gepleegd met het bevoegd gezag.