Het voorkomen van graafschade

Graafschadepreventie

Kleine Weg- en Waterbouw richt zich bij projecten op de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON). In de voorbereiding op de werken is het van het allergrootste belang dat de ondergrondse infrastructuur in kaart wordt gebracht. Om die reden is het belangrijk dat Kleine al in het beginstadium bij u aan tafel plaats neemt om deze wet na te leven. 

Recente voorbeelden geven eens te meer aan dat de graafschade preventie alle aandacht verdient. Door het inzetten van een grondradar in combinatie met radiodetectie wordt de gehele werkplek in kaart gebracht. Kleine biedt op deze wijze haar opdrachtgevers een grote meerwaarde.